#1 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHƯỚC ĐÔNG

Dự án: KDC PHƯỚC ĐÔNG Qui Mô: 7,1 ha Chủ Đầu Tư: TÂY NAM LAND