NAM LONG GROUP ỦNG HỘ 12 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG PHÒNG CHỐNG KIỂM SOÁT VÀ PHỤC HỒI GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19

Trước làn sóng thứ 04 của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, Tập đoàn bất động [...]