Tăng hơn 1.300 tỷ cho 3 cầu nối TP.HCM đến Tiền Giang

HĐND tỉnh Long An vừa  thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư [...]