Tuyển Dụng

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Mô tả: – Khai thác, tìm kiếm khách hàng VIP bán các dự án mà công ty đang phân phối và làm Chủ đầu tư  – Tư vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng về các thông tin sản phẩm – Tìm hiểu và khai thác rõ thông…