[ad_1]

Văn bản của Cục Giám định gửi đi sau khi Tiền Phong có bài viết “Cao tốc 34.000 tỷ hư hỏng: Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước vô can?”, đăng ngày 18/10. Bài báo đề cập tới vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, sau khi đã đánh giá về chất lượng tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, cho phép được khai thác, nhưng nay hư hỏng lại đẩy trách nhiệm sang Bộ GTVT.

Về vụ việc trên , Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Cơ quan Thường trực Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã chính thức lên tiếng.

Theo Cục Giám định, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có 2 đoạn, đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ (sử dụng vốn JICA – đưa vào sử dụng tháng 8/2017, và xảy ra hư hỏng) và đoạn Tam Kỳ – Quảng Ngãi (sử dụng vốn WB đưa vào sử dụng ngày 2/9/2018).

Đoạn đường hư hỏng (Đà Nẵng – Tam Kỳ) đã được Hội đồng chấp thuận cho thông xe có điều kiện (chưa phải nghiệm thu hoàn thành) vào tháng 8/2017. Tính đến nay, đã đưa vào sử dụng 14 tháng.

Trong cả 2 thông báo chấp thuận thông xe sau khi kiểm tra nghiệm thu hồi tháng 8/2017 (đoạn Đà Nằng- Tam Kỳ) và tháng 8/2018 (đoạn Tam Kỳ- Quảng Nam), Hội đồng đều đánh giá về các điều kiện thông xe có đảm bảo hay không.

Trách nhiệm chủ đầu tư, giám sát, nhà thầu

Cơ quan Thường trực của Hội đồng lý giải, theo quy định, việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng công trình là trách nhiệm của các chủ thể trực tiếp tham gia xây dựng, bao gồm: Nhà thầu, Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

Trong đó, vai trò của chủ đầu tư phải tổ chức quản lý chất lượng, nhà thầu làm ra sản phẩm phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình; giám sát phải tổ chức giám sát bảo đảm công tác thi công của nhà thầu tuân thủ thiết kế, kỹ thuật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan”. Ba chủ thể nêu trên có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật”, Cục Giám định lý giải.

Ngoài ra, với đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, ngoài thực hiện theo nguyên tắc trên, việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình này do Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng thực hiện.

Theo quy trình và phương pháp kiểm tra của Hội đồng, việc đánh giá công tác nghiệm thu của Hội động căn cứ vào các báo cáo của Chủ đầu tư; tư vấn giám sát và nhà thầu, báo cáo kết qủa kiểm định của tư vấn; ý kiến của chuyên gia Hội đồng tại các đơn vị kiểm tra định kỳ (từ 3-6 tháng/lần); ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng ở địa phương và ý kiến nhận xét bằng văn bản của các thành viên Hội đồng.

Ngày 1/8/2018, Hội đồng ra thông báo chấp thuận việc thông xe có điều kiện với đoạn cao tốc Đà Nẵng – Tam Kỳ. Tại thông báo này, Hội đồng đã chỉ ra các công việc tồn tại và yêu cầu Nhà thầu, chủ đầu tư phải khắc phục, nhưng chưa phát hiện bong tróc mặt đường. Việc chấp nhận nghiệm thu có điều kiện để đưa công trình vào khai thác theo đúng quy định.

“Thông thường, các công trình lớn vẫn có thể tiềm ẩn những khiếm khuyết về chất lượng, mà trong quá trình nghiệm thu, giám sát có thể chưa phát hiện ra, hoặc chưa bộc lộ. Sau một thời gian khai thác, đường chịu tải trọng và nhiều yếu tố khác tác động, các khiếm khuyết về chất lượng (nếu có) mới bộc lộ. Nếu phát hiện ngay công trình sẽ không được chập thuận nghiệm thu. Vì vậy, quy định về bảo hành để ràng buộc trách nhiệm nhà thầu phải khắc phục, sửa chữa khi có hư hỏng”, Cục Giám định nêu.

Với dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, thời gian bảo hành 24 tháng. Như vậy, đoạn tuyến này nhà thầu vẫn có trách nhiệm bảo hành tới tháng 8/2019. Do đó, nhà thầu có trách nhiệm khắc phục hư hỏng.

Sẽ kiểm tra lại

Sau khi hư hỏng xuất hiện trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Hội đồng đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân, tổ chức khắc phục, sửa chữa hư hỏng. Với quy trình khắc phục: Cào bóc lớp hư hỏng và thảm lại lớp khác, khắc phục các công việc còn tồn tại đã được chỉ ra tại biên bản của Hội đồng nghiệp thu cơ sở và thông báo của Hội đồng.

Sau khi chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thành các công việc nêu trên, có báo cáo, đề nghị chính thức về chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, Hội đồng sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá và có ý kiến chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công trình khi đáp ứng được yêu cầu.

[ad_2]

Source link