Năng suất lao động ngành bất động sản Việt Nam cao hơn cả Hàn Quốc

[ad_1]

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) với sự hỗ trợ của Viện Konrad – Adenauer Stiftung (KAS), sáng 26/9, đã tổ chức Chương trình Đối thoại Chính sách “Tăng năng suất lao động cho Việt Nam”, tại Hà Nội.

</p><p>Theo PGS.TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VERP), tốc độ tăng trưởng bình quân năng suất lao động giai đoạn 2012-2017 đạt 5,3% một năm. Cao nhất vào năm 2015 với tốc độ 6,49%.</p><p>Mặc dù duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối cao, nhưng năng suất lao động của Việt Nam vẫn ở mức thấp khi so sánh với năng suất lao động bình quân của các nhóm quốc gia phân chia theo thu nhập.</p><p>Năm 2017, năng suất lao động của Việt Nam gấp 2 lần năng suất lao động trung bình của nhóm nước thu nhập thấp, bằng hơn 50% nhóm nước thu nhập trung bình thấp và bằng 18,3% nhóm các nước thu nhập trung bình cao.</p><p>Xét theo nhóm ngành, trong giai đoạn 2008 – 2016, các ngành kinh tế vẫn duy trì năng suất lao động ở mức cao là ngành khai khoáng, sản xuất và phân phối điện, khí, nước nóng, hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bất động sản.</p><p>Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có năng suất lao động chưa cao. Còn ngành nông lâm và thủy sản vẫn nằm trong số các ngành có mức năng suất lao động thấp nhất nền kinh tế.</p><p>Nếu đem so sánh năng suất lao động của từng ngành với các nước trong khu vực Đông Bắc Á và ASEAN thì năm 2015, ba nhóm ngành công nghiệp, chế biến chế tạo; Xây dựng; Vận tải và kho bãi có năng suất lao động thấp nhất, xếp sau cả Campuchia.</p><p>Năng suất lao động ở nhóm ngành Nông nghiệp; Bán buôn bán lẻ, điện nước, khí đốt chỉ cao hơn Campuchia và thấp nhất các nhóm nước còn lại.</p><p>Điểm sáng duy nhất là Việt Nam có năng suất lao động cao hơn cả Hàn Quốc, Malaysia, Campuchia ở ba nhóm ngành gồm: Bất động sản và dịch vụ văn phòng; Khai mỏ và khai khoáng; Dịch vụ cộng đồng xã hội, cá nhân.</p><div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""><div><img src="https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2018/09/Năng-suất-lao-động-ngành-bất-động-sản-Việt-Nam-cao-hơn-cả-Hàn-Quốc.png?w=708&ssl=1" id="img_42069e90-c173-11e8-941d-0bfac920d14b" w="650" h="384" alt="Năng suất lao động ngành bất động sản Việt Nam cao hơn cả Hàn Quốc - Ảnh 1." title="Năng suất lao động ngành bất động sản Việt Nam cao hơn cả Hàn Quốc - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="42069e90-c173-11e8-941d-0bfac920d14b" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://cafefcdn.com/2018/9/26/photo-1-1537956141162816683314.png" width="" height="" data-recalc-dims="1"/></div><div class="PhotoCMS_Caption"><p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Năng suất lao động ở từng ngành so sánh với các nước.</p></div></div><p>Theo quan điểm của PGS.TS. Nguyễn Đức Thành, hiệu ứng dịch chuyển vẫn có đóng góp lớn vào tăng trường năng suất lao động với hiệu ứng nội ngành. Hiệu ứng tương tác làm giảm tăng trưởng năng suất không nằm ngoài quy luật, vì việc dịch chuyển lao động nhanh từ ngành có năng suất lao động thấp lên cao làm giảm năng suất ở ngành có năng suất lao động cao.</p><p>“Nếu Việt Nam có thể mở rộng thị trường quốc tế nhanh hơn nữa cho các ngành có năng suất lao động cao thì hiệu ứng này sẽ bớt ảnh hưởng, giống như trường hợp của Trung Quốc”, PGS.TS. Nguyễn Đức Thành nêu rõ.</p></div><p>[ad_2]<br /> <br /><a href="http://cafef.vn/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc-20180926170334909.chn">Source link </a></p><div class="sharedaddy sd-sharing-enabled"><div class="robots-nocontent sd-block sd-social sd-social-icon-text sd-sharing"><h3 class="sd-title">Chia sẻ:</h3><div class="sd-content"><ul><li class="share-facebook"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="sharing-facebook-4733" class="share-facebook sd-button share-icon" href="https://bestland.vn/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc/?share=facebook" target="_blank" title="Nhấn vào chia sẻ trên Facebook"><span>Facebook</span></a></li><li class="share-google-plus-1"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="sharing-google-4733" class="share-google-plus-1 sd-button share-icon" href="https://bestland.vn/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc/?share=google-plus-1" target="_blank" title="Bấm để chia sẻ trên Google+"><span>Google</span></a></li><li class="share-skype"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="sharing-skype-4733" class="share-skype sd-button share-icon" href="https://bestland.vn/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc/?share=skype" target="_blank" title="Click to share on Skype"><span>Skype</span></a></li><li class="share-twitter"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="sharing-twitter-4733" class="share-twitter sd-button share-icon" href="https://bestland.vn/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc/?share=twitter" target="_blank" title="Bấm để chia sẻ trên Twitter"><span>Twitter</span></a></li><li class="share-pinterest"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="sharing-pinterest-4733" class="share-pinterest sd-button share-icon" href="https://bestland.vn/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc/?share=pinterest" target="_blank" title="Bấm để chia sẻ trên Pinterest"><span>Pinterest</span></a></li><li class="share-reddit"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="" class="share-reddit sd-button share-icon" href="https://bestland.vn/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc/?share=reddit" target="_blank" title="Bấm để chia sẻ lên Reddit"><span>Reddit</span></a></li><li class="share-linkedin"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="sharing-linkedin-4733" class="share-linkedin sd-button share-icon" href="https://bestland.vn/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc/?share=linkedin" target="_blank" title="Bấm để chia sẻ lên LinkedIn"><span>LinkedIn</span></a></li><li class="share-end"></li></ul></div></div></div> </article> <section id="comments"><div id="respond" class="comment-respond"><h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Gửi phản hồi <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form id="commentform" class="comment-form"> <iframe title="Comment Form" src="https://jetpack.wordpress.com/jetpack-comment/?blogid=129282597&postid=4733&comment_registration=0&require_name_email=1&stc_enabled=0&stb_enabled=0&show_avatars=1&avatar_default=mystery&greeting=G%E1%BB%ADi+ph%E1%BA%A3n+h%E1%BB%93i&greeting_reply=Tr%E1%BA%A3+l%E1%BB%9Di+ph%E1%BA%A3n+h%E1%BB%93i+cho+%25s&color_scheme=light&lang=vi&jetpack_version=6.9&show_cookie_consent=10&has_cookie_consent=0&sig=7ed5e90601324c2ad2be691e56c218421bc831c5#parent=https%3A%2F%2Fbestland.vn%2Fnang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc%2F" style="width:100%; height: 430px; border:0;" name="jetpack_remote_comment" class="jetpack_remote_comment" id="jetpack_remote_comment" sandbox="allow-same-origin allow-top-navigation allow-scripts allow-forms allow-popups"></iframe> <!--[if !IE]><!--> <script>document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { var commentForms = document.getElementsByClassName('jetpack_remote_comment'); for (var i = 0; i < commentForms.length; i++) { commentForms[i].allowTransparency = false; commentForms[i].scrolling = 'no'; } });</script> <!--<![endif]--></form></div> <input type="hidden" name="comment_parent" id="comment_parent" value="" /></section></div></div></div><div class="span4 sidebar-wrap"> <aside class="sidebar"> <section id="text-10" class="widget clearfix widget_text"><h3 class="title">Tìm kiếm tin tức</h3><div class="textwidget"><script>(function() { var cx = '006551113010323975548:bkm5zcgrzzi'; var gcse = document.createElement('script'); gcse.type = 'text/javascript'; gcse.async = true; gcse.src = 'https://cse.google.com/cse.js?cx=' + cx; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse, s); })();</script> <gcse:search></gcse:search></div> </section><section id="advance_search_widget-7" class="widget advance-search clearfix Advance_Search_Widget"><h4 class="title search-heading">Tìm nhà đất<i class="fa fa-search"></i></h4><div class="as-form-wrap"><form class="advance-search-form rh_classic_advance_search_form clearfix" action="https://bestland.vn/property-search/" method="get"><div class="wrapper-search-form-grid"><div class="option-bar rh-search-field small"> <label for="keyword-txt"> Tìm theo từ khóa </label> <input type="text" name="keyword" id="keyword-txt" value="" placeholder="Tìm kiếm theo tên dự án..."/></div><div class="option-bar rh-search-field small"> <label for="location"> Tỉnh/Thành </label> <span class="selectwrap"> <select name="location" id="location" class="search-select"></select> </span></div><div class="option-bar rh-search-field small"> <label for="child-location"> Quận/Huyện </label> <span class="selectwrap"> <select name="child-location" id="child-location" class="search-select"></select> </span></div><div class="option-bar rh-search-field small"> <label for="select-status"> Nhà đất bán/cho thuê </label> <span class="selectwrap"> <select name="status" id="select-status" class="search-select"><option value="any" selected="selected">Chọn</option><option value="nha-dat-ban">Nhà đất bán</option> </select> </span></div><div class="option-bar rh-search-field small"> <label for="select-property-type"> Loại nhà đất </label> <span class="selectwrap"> <select name="type" id="select-property-type" class="search-select"><option value="any" selected="selected">Chọn</option><option value="biet-thu"> Biệt Thự</option><option value="can-ho-chung-cu"> Căn Hộ Chung Cư</option><option value="khu-do-thi-moi"> Khu Đô Thị Mới</option><option value="nha-hem"> Nhà Hẻm</option><option value="nha-pho"> Nhà Phố</option><option value="van-phong-cho-thue"> Văn Phòng Cho Thuê</option><option value="dat-nen-du-an"> Đất Nền Dự Án</option> </select> </span></div><div class="button-wrapper-flex"><div class="option-bar"> <input type="submit" value="Tìm kiếm..." class="real-btn btn"></div></div></div><div class="button-wrapper-widget-search"><div class="option-bar"> <input type="submit" value="Tìm kiếm..." class="real-btn btn"></div></div><div class="clearfix"></div><div class="more-option-trigger"> <a href="#"> <i class="fa fa-plus-square-o"></i> Tìm kiếm nâng cao </a></div><div class="more-options-wrapper clearfix collapsed"><div class="option-bar"> <input type="checkbox" id="feature-khu-dan-cu" name="features[]" value="khu-dan-cu" /> <label for="feature-khu-dan-cu">Khu Dân Cư <small>(13)</small></label></div><div class="option-bar"> <input type="checkbox" id="feature-khu-do-thi-moi" name="features[]" value="khu-do-thi-moi" /> <label for="feature-khu-do-thi-moi">Khu Đô Thị Mới <small>(15)</small></label></div></div></form></div> </section> <section id="recent-posts-2" class="widget clearfix widget_recent_entries"><h3 class="title">Tin tức mới nhất</h3><ul><li> <a href="https://bestland.vn/sau-sot-nong-phu-quoc-quyet-xu-phan-lo-ban-nen-tran-lan/">Sau sốt nóng, Phú Quốc quyết xử phân lô bán nền tràn lan</a></li><li> <a href="https://bestland.vn/quyet-dinh-ra-tet-cuong-che-muong-thanh/">Quyết định ra Tết cưỡng chế Mường Thanh</a></li><li> <a href="https://bestland.vn/an-theo-hang-loat-du-an-lon-thi-truong-nha-dat-vung-tau-len-con-sot-cuoi-nam/">“Ăn theo” hàng loạt dự án lớn, thị trường nhà đất Vũng Tàu lên cơn sốt cuối năm</a></li><li> <a href="https://bestland.vn/khanh-hoa-ra-van-ban-siet-chat-doanh-nghiep-bds-du-lich-lo-lang/">Khánh Hòa ra văn bản siết chặt, doanh nghiệp BĐS du lịch lo lắng</a></li><li> <a href="https://bestland.vn/kien-nghi-thu-hoi-du-an-sai-nhieu-so-bi-de-nghi-kiem-diem/">Kiến nghị thu hồi dự án sai, nhiều sở bị đề nghị kiểm điểm</a></li></ul> </section><section id="categories-2" class="widget clearfix widget_categories"><h3 class="title">Chuyên Mục</h3><ul><li class="cat-item cat-item-109"><a href="https://bestland.vn/category/bestland-life/" >BestLand Life</a></li><li class="cat-item cat-item-85"><a href="https://bestland.vn/category/can-ho-chung-cu/" >Căn Hộ Chung Cư</a></li><li class="cat-item cat-item-84"><a href="https://bestland.vn/category/du-an/" >Dự Án</a></li><li class="cat-item cat-item-100"><a href="https://bestland.vn/category/kinh-doanh-bds/" >Kinh Doanh BĐS</a></li><li class="cat-item cat-item-83"><a href="https://bestland.vn/category/tin-tuc/" >Tin Tức</a></li><li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://bestland.vn/category/tong-hop/" >Tổng hợp</a></li><li class="cat-item cat-item-86"><a href="https://bestland.vn/category/dat-nen/" >Đất Nền</a></li></ul> </section><section id="media_image-8" class="widget clearfix widget_media_image"><h3 class="title">Cách đăng tin và seo tin bất động sản</h3><a href="https://bestland.vn/cach-dang-va-seo-tin-bat-dong-san-hieu-qua/" target="_blank"><img width="850" height="426" src="https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/cach-dang-tin-va-seo-tin-dáng-bat-dong-san.jpg?fit=850%2C426&ssl=1" class="image wp-image-954 alignnone attachment-full size-full" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" srcset="https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/cach-dang-tin-va-seo-tin-dáng-bat-dong-san.jpg?w=850&ssl=1 850w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/cach-dang-tin-va-seo-tin-dáng-bat-dong-san.jpg?resize=300%2C150&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/cach-dang-tin-va-seo-tin-dáng-bat-dong-san.jpg?resize=768%2C385&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/cach-dang-tin-va-seo-tin-dáng-bat-dong-san.jpg?resize=150%2C75&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/cach-dang-tin-va-seo-tin-dáng-bat-dong-san.jpg?resize=536%2C269&ssl=1 536w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/cach-dang-tin-va-seo-tin-dáng-bat-dong-san.jpg?resize=770%2C386&ssl=1 770w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></a></section><section id="media_image-9" class="widget clearfix widget_media_image"><h3 class="title">Hợp tác với BestLand</h3><a href="https://bestland.vn/hop-tac-voi-bestland/" target="_blank"><img width="300" height="150" src="https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2017/04/Hop-tac-voi-bestland.jpg?fit=300%2C150&ssl=1" class="image wp-image-2026 attachment-medium size-medium" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" srcset="https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2017/04/Hop-tac-voi-bestland.jpg?w=850&ssl=1 850w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2017/04/Hop-tac-voi-bestland.jpg?resize=300%2C150&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2017/04/Hop-tac-voi-bestland.jpg?resize=768%2C385&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2017/04/Hop-tac-voi-bestland.jpg?resize=150%2C75&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2017/04/Hop-tac-voi-bestland.jpg?resize=536%2C269&ssl=1 536w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2017/04/Hop-tac-voi-bestland.jpg?resize=770%2C386&ssl=1 770w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></section> </aside></div></div></div><div class="container page-carousel"><div class="row"><div class="span12"> <section class="brands-carousel clearfix"><h3><span>Chủ Đầu Tư</span></h3><ul class="brands-carousel-list clearfix"><li> <a target="_blank" href="https://bestland.vn/property/du-an-vincity-quan-9-tphcm/" title="VINCITY"> <img width="200" height="66" src="https://i2.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2018/11/logo-vincity-grand-park-Partners.png?resize=200%2C66&ssl=1" class="attachment-partners-logo size-partners-logo wp-post-image" alt="VINCITY" title="VINCITY" srcset="https://i2.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2018/11/logo-vincity-grand-park-Partners.png?w=200&ssl=1 200w, https://i2.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2018/11/logo-vincity-grand-park-Partners.png?resize=150%2C50&ssl=1 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /> </a></li><li> <a target="_blank" href="" title="Hoang Anh Gia Lai"> <img width="200" height="58" src="https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/Logo-HAGL-Group.jpg?resize=200%2C58&ssl=1" class="attachment-partners-logo size-partners-logo wp-post-image" alt="Hoang Anh Gia Lai" title="Hoang Anh Gia Lai" srcset="https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/Logo-HAGL-Group.jpg?w=200&ssl=1 200w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/Logo-HAGL-Group.jpg?resize=150%2C44&ssl=1 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /> </a></li><li> <a target="_blank" href="" title="Nam Long"> <img width="200" height="58" src="https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/namlong-logo.png?resize=200%2C58&ssl=1" class="attachment-partners-logo size-partners-logo wp-post-image" alt="Nam Long" title="Nam Long" srcset="https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/namlong-logo.png?w=200&ssl=1 200w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/namlong-logo.png?resize=150%2C44&ssl=1 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /> </a></li><li> <a target="_blank" href="" title="Empire Group"> <img width="200" height="58" src="https://i0.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/logo-cocobay.png?resize=200%2C58&ssl=1" class="attachment-partners-logo size-partners-logo wp-post-image" alt="Empire Group" title="Empire Group" srcset="https://i0.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/logo-cocobay.png?w=200&ssl=1 200w, https://i0.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/logo-cocobay.png?resize=150%2C44&ssl=1 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /> </a></li><li> <a target="_blank" href="" title="Novaland"> <img width="200" height="58" src="https://i0.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/Logo-Novaland.png?resize=200%2C58&ssl=1" class="attachment-partners-logo size-partners-logo wp-post-image" alt="Novaland" title="Novaland" srcset="https://i0.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/Logo-Novaland.png?w=200&ssl=1 200w, https://i0.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/Logo-Novaland.png?resize=150%2C44&ssl=1 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /> </a></li><li> <a target="_blank" href="" title="Trần Anh Group"> <img width="200" height="58" src="https://i0.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/trananhgroup.png?resize=200%2C58&ssl=1" class="attachment-partners-logo size-partners-logo wp-post-image" alt="Trần Anh Group" title="Trần Anh Group" srcset="https://i0.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/trananhgroup.png?w=200&ssl=1 200w, https://i0.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/trananhgroup.png?resize=150%2C44&ssl=1 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /> </a></li><li> <a target="_blank" href="" title="Vingroup"> <img width="200" height="58" src="https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/Logo-Vingroup.jpg?resize=200%2C58&ssl=1" class="attachment-partners-logo size-partners-logo wp-post-image" alt="Vingroup" title="Vingroup" srcset="https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/Logo-Vingroup.jpg?w=200&ssl=1 200w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/08/Logo-Vingroup.jpg?resize=150%2C44&ssl=1 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /> </a></li></ul> </section></div></div></div><footer id="footer-wrapper"><div id="footer" class="container"><div class="row"><div class="span3"> <section id="text-4" class="widget clearfix widget_text"><h3 class="title">Về BestLand</h3><div class="textwidget"><p>– Với mục tiêu xây dựng một hệ thống thông tin chuẩn xác về bất động sản như bao gồm vị trí, giá cả, pháp lý và các vấn đề liên quan . Vì vậy chúng tôi đã thành lập nên Bestland.vn<br> – Đối với chúng tôi “Sự tin tưởng của khách hàng là sự sống còn của Bestland”.<br> – Với BestLand: Không có bất động sản nào tốt nhất – chỉ có bất động sản phù hợp với nhu cầu nhất với quí khách hàng.<br> – Website đang chạy demo chờ cấp phép của BTTTT Việt Nam.<br> – Quản lý nội dung: Nguyễn Đại<br></div> </section><section id="custom_html-5" class="widget_text widget clearfix widget_custom_html"><h3 class="title">Thông tin liên hệ</h3><div class="textwidget custom-html-widget"><section ><h3></h3><li class="phone"> Phone: <span class="desktop-version">0819.096.096</span><a class="mobile-version" href="tel://0819096096" title="Make a Call">0819096096</a></li><li class="email"> Email : <a href="mailto:lienhe@bestland.vn">lienhe@bestland.vn</a></li><li class="address"> Địa Chỉ: 231 Tây Thạnh, P Tây Thạnh, Quận Tân Phú</li> </section></div></section></div><div class="span3"> <section id="nav_menu-2" class="widget clearfix widget_nav_menu"><h3 class="title">Liên Kết</h3><div class="menu-menu-trang-container"><ul id="menu-menu-trang" class="menu"><li id="menu-item-1846" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1846"><a href="https://bestland.vn/gioi-thieu/">Giới Thiệu</a></li><li id="menu-item-840" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-840"><a href="https://bestland.vn/lien-he/">Liên hệ</a></li><li id="menu-item-1849" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1849"><a href="https://bestland.vn/dieu-khoan-su-dung/">Điều Khoản Sử Dụng</a></li><li id="menu-item-1844" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1844"><a href="https://bestland.vn/chinh-sach-bao-mat/">Chính Sách Bảo Mật</a></li><li id="menu-item-1845" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1845"><a href="https://bestland.vn/dich-vu-ki-gui-bat-dong-san/">Dịch vụ kí gửi bất động sản.</a></li><li id="menu-item-1848" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1848"><a href="https://bestland.vn/tai-sao-ban-nen-chon-bestland/">Tại sao bạn nên chọn BestLand?</a></li><li id="menu-item-1855" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1855"><a href="https://bestland.vn/cau-chuyen-ve-bestland/">Câu chuyện về Bestland</a></li><li id="menu-item-1856" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1856"><a href="https://bestland.vn/hop-tac-voi-bestland/">Hợp tác với bestland</a></li><li id="menu-item-2128" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2128"><a href="https://bestland.vn/tuyen-dung/">Tuyển Dụng</a></li></ul></div></section><section id="custom_html-2" class="widget_text widget clearfix widget_custom_html"><div class="textwidget custom-html-widget"><a href="http://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=0676b2c6-661a-445e-862c-2b1db5c78da6" title="DMCA.com Protection Status" class="dmca-badge"> <img src="/wp-content/uploads/2018/04/DMCA_logo-grn-btn200w.png" alt="DMCA.com Protection Status"></a> <script src="//images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js"></script></div></section></div><div class="clearfix visible-tablet"></div><div class="span3"> <section id="agents_list_widget-2" class="widget clearfix agents_list_widget"><h3 class="title">Agents</h3><div class="agents-list-widget"> <article class="agent-list-item clearfix"> <figure class="agent-thumbnail"> <a title="BestLand.vn – Bất Động Sản Chuyên Nghiệp" href="https://bestland.vn/agent/mr-land/"> <img width="210" height="210" src="https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/09/nghe-thuat-telesales.jpg?resize=210%2C210&ssl=1" class="attachment-agent-image size-agent-image wp-post-image" alt="" srcset="https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/09/nghe-thuat-telesales.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/09/nghe-thuat-telesales.jpg?resize=210%2C210&ssl=1 210w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/09/nghe-thuat-telesales.jpg?zoom=2&resize=210%2C210&ssl=1 420w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2016/09/nghe-thuat-telesales.jpg?zoom=3&resize=210%2C210&ssl=1 630w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" /> </a> </figure><div class="agent-widget-content "><h4 class="agent-name"><a href="https://bestland.vn/agent/mr-land/">BestLand.vn – Bất Động Sản Chuyên Nghiệp</a></h4> <a class="agent-contact-email" href="mailto:lienhe@bestland.vn">lienhe@bestland.vn</a><div class="agent-contact-number"> <span class="desktop-version">0907328679</span> <a class="mobile-version" href="tel://http://0907328679">0907328679</a></div></div> </article></div> </section></div><div class="span3"> <section id="facebook-likebox-3" class="widget clearfix widget_facebook_likebox"><h3 class="title"><a href="https://www.facebook.com/bestland.vn/">BestLand trên Facebook</a></h3><div id="fb-root"></div><div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/bestland.vn/" data-width="340" data-height="130" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false" data-show-posts="false"><div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote cite="https://www.facebook.com/bestland.vn/"><a href="https://www.facebook.com/bestland.vn/">BestLand trên Facebook</a></blockquote></div></div> </section><section id="media_image-6" class="widget clearfix widget_media_image"><h3 class="title">Hợp tác với BestLand</h3><a href="https://bestland.vn/hop-tac-voi-bestland/" target="_blank"><img width="850" height="426" src="https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2017/04/Hop-tac-voi-bestland.jpg?fit=850%2C426&ssl=1" class="image wp-image-2026 alignnone attachment-full size-full" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" title="Hợp tác với bestland" srcset="https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2017/04/Hop-tac-voi-bestland.jpg?w=850&ssl=1 850w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2017/04/Hop-tac-voi-bestland.jpg?resize=300%2C150&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2017/04/Hop-tac-voi-bestland.jpg?resize=768%2C385&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2017/04/Hop-tac-voi-bestland.jpg?resize=150%2C75&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2017/04/Hop-tac-voi-bestland.jpg?resize=536%2C269&ssl=1 536w, https://i1.wp.com/bestland.vn/wp-content/uploads/2017/04/Hop-tac-voi-bestland.jpg?resize=770%2C386&ssl=1 770w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></a></section></div></div></div><div id="footer-bottom" class="container"><div class="row"><div class="span6"><p class="copyright">Copyright © 2018 Bestland.vn</p></div><div class="span6"><p class="designed-by">Thiết kế bởi <a href="https://bestland.vn">BestLand Team</a></p></div></div></div></footer><div id="login-modal" class="forms-modal modal hide fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true"><div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button><p> </p></div><div class="modal-body"><div class="login-section modal-section"><h4>Login</h4><form id="login-form" class="login-form" action="https://bestland.vn/wp-admin/admin-ajax.php" method="post" enctype="multipart/form-data"><div class="form-option"> <input id="username" name="log" type="text" class="focus-class required" placeholder="Username or Email Address" title="* Provide user name!" autofocus="autofocus" required/></div><div class="form-option"> <input id="password" name="pwd" type="password" class="required" placeholder="Password" title="* Provide password!" required/></div> <input type="hidden" name="action" value="inspiry_ajax_login"/> <input type="hidden" id="inspiry-secure-login" name="inspiry-secure-login" value="06044a5ea4" /><input type="hidden" name="_wp_http_referer" value="/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc/" /><input type="hidden" name="redirect_to" value="https://bestland.vn/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc/" /> <input type="hidden" name="user-cookie" value="1"/> <input type="submit" id="login-button" name="submit" value="Log in" class="real-btn login-btn"/> <img id="login-loader" class="modal-loader" src="https://bestland.vn/wp-content/themes/realhomes/assets/classic/images/ajax-loader.gif" alt="Working..."><div><div id="login-message" class="modal-message"></div><div id="login-error" class="modal-error"></div></div></form><div class="inspiry-social-login"></div><p> <a class="activate-section" data-section="forgot-section" href="#">Forgot Password</a></p></div><div class="forgot-section modal-section"><h4>Reset Password</h4><form action="https://bestland.vn/wp-admin/admin-ajax.php" id="forgot-form" method="post" enctype="multipart/form-data"><div class="form-option"> <label for="reset_username_or_email">Username or Email<span>*</span></label> <input id="reset_username_or_email" name="reset_username_or_email" type="text" class="required" title="* Provide username or email!" required/></div> <input type="hidden" name="action" value="inspiry_ajax_forgot"/> <input type="hidden" name="user-cookie" value="1"/> <input type="submit" id="forgot-button" name="user-submit" value="Reset Password" class="real-btn register-btn"/> <img id="forgot-loader" class="modal-loader" src="https://bestland.vn/wp-content/themes/realhomes/assets/classic/images/ajax-loader.gif" alt="Working..."> <input type="hidden" id="inspiry-secure-reset" name="inspiry-secure-reset" value="db35ad152e" /><input type="hidden" name="_wp_http_referer" value="/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc/" /><div><div id="forgot-message" class="modal-message"></div><div id="forgot-error" class="modal-error"></div></div></form><p> <a class="activate-section" data-section="login-section" href="#">Login Here</a></p></div></div></div><a href="#top" id="scroll-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a><noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5VHTLD" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <script type="text/javascript">var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/58ad5ad7a1e7630ada700acd/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();</script> <script id="mcjs">!function(c,h,i,m,p){m=c.createElement(h),p=c.getElementsByTagName(h)[0],m.async=1,m.src=i,p.parentNode.insertBefore(m,p)}(document,"script","https://chimpstatic.com/mcjs-connected/js/users/566dba0926a44e1aec780565c/1cec90ebc7fda5ee7515af449.js");</script> <div style="display:none"></div> <script type="text/javascript">window.WPCOM_sharing_counts = {"https:\/\/bestland.vn\/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc\/":4733};</script> <script type='text/javascript' src='https://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js'></script> <script type='text/javascript'>var mc_validate_strings = {"mc_field_required":"This field is required.","mc_valid_number":"Please enter a valid number."};</script> <script type='text/javascript'>var mc_strings = {"mc_output_string":"Principal Amount: [mortgage_amount] LINEBREAK Years: [amortization_years] LINEBREAK Monthly Payment: [mortgage_payment] LINEBREAK Balance Payable With Interest: [total_mortgage_interest] LINEBREAK Total With Down Payment: [total_mortgage_down_payment]","mc_currency_sign":"VN\u0110","mc_currency_sign_position":"after","mc_thousand_separator":",","mc_decimal_separator":".","mc_number_of_decimals":"2"};</script> <script type='text/javascript'>var leadin_wordpress = {"userRole":"visitor","pageType":"post","leadinPluginVersion":"7.0.1"};</script> <script type='text/javascript' async defer src='//js.hs-scripts.com/2930057.js?integration=wordpress&ver=5.0.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://secure.gravatar.com/js/gprofiles.js'></script> <script type='text/javascript'>var WPGroHo = {"my_hash":""};</script> <script type='text/javascript'>var uiAutocompleteL10n = {"noResults":"Kh\u00f4ng t\u00ecm th\u1ea5y k\u1ebft qu\u1ea3.","oneResult":"\u0110\u00e3 t\u00ecm th\u1ea5y 1 k\u1ebft qu\u1ea3. H\u00e3y d\u00f9ng ph\u00edm l\u00ean v\u00e0 xu\u1ed1ng \u0111\u1ec3 di chuy\u1ec3n.","manyResults":"%d k\u1ebft qu\u1ea3 \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ecm th\u1ea5y. S\u1eed d\u1ee5ng ph\u00edm l\u00ean \/ xu\u1ed1ng \u0111\u1ec3 xem.","itemSelected":"M\u1ee5c \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ecdn."};</script> <script type='text/javascript'>var localizedSearchParams = {"rent_slug":"nha-dat-ban"}; var locationData = {"any_text":"Ch\u1ecdn","any_value":"any","all_locations":[{"term_id":76,"name":"B\u1ebfn L\u1ee9c","slug":"ben-luc","parent":75},{"term_id":70,"name":"B\u00ecnh Ch\u00e1nh","slug":"binh-chanh","parent":50},{"term_id":98,"name":"B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng","slug":"binh-duong","parent":0},{"term_id":108,"name":"B\u00ecnh Thu\u1eadn","slug":"binh-thuan","parent":0},{"term_id":71,"name":"C\u1ea7n Gi\u1edd","slug":"can-gio","parent":50},{"term_id":78,"name":"C\u1ea7n Giu\u1ed9c","slug":"can-giuoc","parent":75},{"term_id":77,"name":"C\u1ea7n \u0110\u01b0\u1edbc","slug":"can-duoc","parent":75},{"term_id":72,"name":"C\u1ee7 Chi","slug":"cu-chi","parent":50},{"term_id":97,"name":"H\u00e0 N\u1ed9i","slug":"ha-noi","parent":0},{"term_id":73,"name":"H\u00f3c M\u00f4n","slug":"hoc-mon","parent":50},{"term_id":75,"name":"Long An","slug":"long-an","parent":0},{"term_id":74,"name":"Nh\u00e0 B\u00e8","slug":"nha-be","parent":50},{"term_id":51,"name":"Qu\u1eadn 1","slug":"quan-1","parent":50},{"term_id":60,"name":"Qu\u1eadn 10","slug":"quan-10","parent":50},{"term_id":61,"name":"Qu\u1eadn 11","slug":"quan-11","parent":50},{"term_id":62,"name":"Qu\u1eadn 12","slug":"quan-12","parent":50},{"term_id":52,"name":"Qu\u1eadn 2","slug":"quan-2","parent":50},{"term_id":53,"name":"Qu\u1eadn 3","slug":"quan-3","parent":50},{"term_id":54,"name":"Qu\u1eadn 4","slug":"quan-4","parent":50},{"term_id":55,"name":"Qu\u1eadn 5","slug":"quan-5","parent":50},{"term_id":56,"name":"Qu\u1eadn 6","slug":"quan-6","parent":50},{"term_id":57,"name":"Qu\u1eadn 7","slug":"quan-7","parent":50},{"term_id":58,"name":"Qu\u1eadn 8","slug":"quan-8","parent":50},{"term_id":59,"name":"Qu\u1eadn 9","slug":"quan-9","parent":50},{"term_id":63,"name":"Qu\u1eadn B\u00ecnh T\u00e2n","slug":"quan-binh-tan","parent":50},{"term_id":64,"name":"Qu\u1eadn B\u00ecnh Th\u1ea1nh","slug":"quan-binh-thanh","parent":50},{"term_id":65,"name":"Qu\u1eadn G\u00f2 V\u1ea5p","slug":"quan-go-vap","parent":50},{"term_id":66,"name":"Qu\u1eadn Ph\u00fa Nhu\u1eadn","slug":"quan-phu-nhuan","parent":50},{"term_id":67,"name":"Qu\u1eadn T\u00e2n B\u00ecnh","slug":"quan-tan-binh","parent":50},{"term_id":68,"name":"Qu\u1eadn T\u00e2n Ph\u00fa","slug":"quan-tan-phu","parent":50},{"term_id":69,"name":"Qu\u1eadn Th\u1ee7 \u0110\u1ee9c","slug":"quan-thu-duc","parent":50},{"term_id":50,"name":"TP. H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","slug":"tp-ho-chi-minh","parent":0},{"term_id":96,"name":"\u0110\u00e0 N\u1eb5ng","slug":"da-nang","parent":0},{"term_id":99,"name":"\u0110\u1ed3ng Nai","slug":"dong-nai","parent":0},{"term_id":79,"name":"\u0110\u1ee9c H\u00f2a","slug":"duc-hoa","parent":75},{"term_id":80,"name":"\u0110\u1ee9c Hu\u1ec7","slug":"duc-hue","parent":75}],"select_names":["location","child-location","grandchild-location","great-grandchild-location"],"select_count":"2","locations_in_params":[]};</script> <script type='text/javascript'>var localized = {"nav_title":"Go to...","more_search_fields":"More fields","less_search_fields":"Less fields"}; var customData = {"video_width":"1778","video_height":"1000"};</script> <script type='text/javascript'>var jpfbembed = {"appid":"249643311490","locale":"en_US"};</script> <script type='text/javascript'>var sharing_js_options = {"lang":"en","counts":"1","is_stats_active":"1"};</script> <script type='text/javascript'>var windowOpen; jQuery( document.body ).on( 'click', 'a.share-facebook', function() { // If there's another sharing window open, close it. if ( 'undefined' !== typeof windowOpen ) { windowOpen.close(); } windowOpen = window.open( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpcomfacebook', 'menubar=1,resizable=1,width=600,height=400' ); return false; }); var windowOpen; jQuery( document.body ).on( 'click', 'a.share-google-plus-1', function() { // If there's another sharing window open, close it. if ( 'undefined' !== typeof windowOpen ) { windowOpen.close(); } windowOpen = window.open( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpcomgoogle-plus-1', 'menubar=1,resizable=1,width=480,height=550' ); return false; }); var windowOpen; jQuery( document.body ).on( 'click', 'a.share-skype', function() { // If there's another sharing window open, close it. if ( 'undefined' !== typeof windowOpen ) { windowOpen.close(); } windowOpen = window.open( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpcomskype', 'menubar=1,resizable=1,width=305,height=665' ); return false; }); var windowOpen; jQuery( document.body ).on( 'click', 'a.share-twitter', function() { // If there's another sharing window open, close it. if ( 'undefined' !== typeof windowOpen ) { windowOpen.close(); } windowOpen = window.open( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpcomtwitter', 'menubar=1,resizable=1,width=600,height=350' ); return false; }); var windowOpen; jQuery( document.body ).on( 'click', 'a.share-linkedin', function() { // If there's another sharing window open, close it. if ( 'undefined' !== typeof windowOpen ) { windowOpen.close(); } windowOpen = window.open( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpcomlinkedin', 'menubar=1,resizable=1,width=580,height=450' ); return false; });</script> <!--[if IE]> <script type="text/javascript">if ( 0 === window.location.hash.indexOf( '#comment-' ) ) { // window.location.reload() doesn't respect the Hash in IE window.location.hash = window.location.hash; }</script> <![endif]--> <script type="text/javascript">(function () { var comm_par_el = document.getElementById( 'comment_parent' ), comm_par = ( comm_par_el && comm_par_el.value ) ? comm_par_el.value : '', frame = document.getElementById( 'jetpack_remote_comment' ), tellFrameNewParent; tellFrameNewParent = function () { if ( comm_par ) { frame.src = "https://jetpack.wordpress.com/jetpack-comment/?blogid=129282597&postid=4733&comment_registration=0&require_name_email=1&stc_enabled=0&stb_enabled=0&show_avatars=1&avatar_default=mystery&greeting=G%E1%BB%ADi+ph%E1%BA%A3n+h%E1%BB%93i&greeting_reply=Tr%E1%BA%A3+l%E1%BB%9Di+ph%E1%BA%A3n+h%E1%BB%93i+cho+%25s&color_scheme=light&lang=vi&jetpack_version=6.9&show_cookie_consent=10&has_cookie_consent=0&sig=7ed5e90601324c2ad2be691e56c218421bc831c5#parent=https%3A%2F%2Fbestland.vn%2Fnang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc%2F" + '&replytocom=' + parseInt( comm_par, 10 ).toString(); } else { frame.src = "https://jetpack.wordpress.com/jetpack-comment/?blogid=129282597&postid=4733&comment_registration=0&require_name_email=1&stc_enabled=0&stb_enabled=0&show_avatars=1&avatar_default=mystery&greeting=G%E1%BB%ADi+ph%E1%BA%A3n+h%E1%BB%93i&greeting_reply=Tr%E1%BA%A3+l%E1%BB%9Di+ph%E1%BA%A3n+h%E1%BB%93i+cho+%25s&color_scheme=light&lang=vi&jetpack_version=6.9&show_cookie_consent=10&has_cookie_consent=0&sig=7ed5e90601324c2ad2be691e56c218421bc831c5#parent=https%3A%2F%2Fbestland.vn%2Fnang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc%2F"; } }; if ( 'undefined' !== typeof addComment ) { addComment._Jetpack_moveForm = addComment.moveForm; addComment.moveForm = function ( commId, parentId, respondId, postId ) { var returnValue = addComment._Jetpack_moveForm( commId, parentId, respondId, postId ), cancelClick, cancel; if ( false === returnValue ) { cancel = document.getElementById( 'cancel-comment-reply-link' ); cancelClick = cancel.onclick; cancel.onclick = function () { var cancelReturn = cancelClick.call( this ); if ( false !== cancelReturn ) { return cancelReturn; } if ( ! comm_par ) { return cancelReturn; } comm_par = 0; tellFrameNewParent(); return cancelReturn; }; } if ( comm_par == parentId ) { return returnValue; } comm_par = parentId; tellFrameNewParent(); return returnValue; }; } // Do the post message bit after the dom has loaded. document.addEventListener( 'DOMContentLoaded', function () { var iframe_url = "https:\/\/jetpack.wordpress.com"; if ( window.postMessage ) { if ( document.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', function ( event ) { var origin = event.origin.replace( /^http:\/\//i, 'https://' ); if ( iframe_url.replace( /^http:\/\//i, 'https://' ) !== origin ) { return; } jQuery( frame ).height( event.data ); }); } else if ( document.attachEvent ) { window.attachEvent( 'message', function ( event ) { var origin = event.origin.replace( /^http:\/\//i, 'https://' ); if ( iframe_url.replace( /^http:\/\//i, 'https://' ) !== origin ) { return; } jQuery( frame ).height( event.data ); }); } } }) })();</script> <script type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/e-201904.js' async='async' defer='defer'></script> <script type='text/javascript'>_stq = window._stq || []; _stq.push([ 'view', {v:'ext',j:'1:6.9',blog:'129282597',post:'4733',tz:'7',srv:'bestland.vn'} ]); _stq.push([ 'clickTrackerInit', '129282597', '4733' ]);</script> <script type="text/javascript" defer src="https://bestland.vn/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_6dcef61886594fc541ad459de359b902.js"></script></body></html> <!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/ Page Caching using disk: enhanced Served from: bestland.vn @ 2019-01-24 10:01:33 by W3 Total Cache -->