Những lần điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Thủ ThiêmNhững lần điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Thủ ThiêmKhu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2 – nằm trong quy hoạch tổng thể TP.HCM, được phê duyệt tại Quyết định 20 ngày 16/1/1993 của Thủ tướng.Source link

Gửi phản hồi